Akcja ŁączyMY to zbliżanie Dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Przedszkolaki mają szansę wzajemnie się poznać podczas specjalnych wydarzeń, ale też codziennie uczęszczając do przedszkola. Projekt Dobry Duszek to także działania związane z bezpieczeństwem na drodze i profilaktyką zdrowotną Dzieci.