Akcja ŁączyMY to zbliżanie Dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Przedszkolaki i Dzieci w żłobkach mają szansę wzajemnie się poznać podczas specjalnych wydarzeń, ale też codziennie uczęszczając do przedszkola. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przyjmujemy w placówce przy ulicy Reja jak i przy ulicy Cichej w Lubartowie oraz w Casperku w Łęcznej. Rodzice nie ponoszą żadnych opłat za pobyt Dzieci. Projekt Dobry Duszek to także działania związane z bezpieczeństwem na drodze i profilaktyką zdrowotną Dzieci.