Integracja przedszkolaków

Dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich zdrowych rówieśników